Nefrologia Pediàtrica HM Nens

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Títol Universitari en Medicina i Cirurgia per la Facultat de Medicina (Universitat Veracruzana, Mèxic Octubre 1978), Universitat Autònoma de Bellaterra (convalidació Setembre 1988), Barcelona.
 • Títol de Metge Especialista en Pediatria i les seves àrees específiques, Hospital Clínic i Provincial (Setembre 1983), (convalidació Oct-1998) Universitat Central de Barcelona.
 • Diploma-Certificat d’Especialista en Nefrologia Pediàtrica, Hospital Infantil de Mèxic “DR. Federico Gómez”, (Febrer 1985), (convalidació pendent) Universitat Nacional Autònoma de Mèxic.
 • Certificat d’acreditació com a Mèdic de Medicina General al Sistema Nacional de Salut Espanyol, Ministeri de Sanitat i consum. Madrid 14 octubre 1994.
 • Idiomes: Castellà, Català i Anglès.

 

BEQUES OBTINGUDES:

 • Beca de l’Institut Nacional d’Investigacions sobre Recursos Biòtics (iNiREB) de Xalapa, Veracruz, Mexico, per realitzar estudis de Postgrau en l’Especialitat de Pediatria i Puericultura des de l’any 1979 al 1983, a l’escola Professional de Pediatria de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, ​​Espanya, prorrogant-se fins a l’any 1985, per continuar amb la subespecialitat de Nefrologia Pediatrica a l’Hospital Infantil “Federico Gomez” a la ciutat de Mexico D.F.
 • Beca per l’Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona al Servei de Nefrologia Pediatrica des de l’1 de juny de 1996 fins al 31 d’octubre del 2004 sobre: ​​Registre de pacients amb IRC i retard creixement per al tractament i el seguiment amb Hormona de creixement (Assaig clínic de farmacovigilància amb rhGH. Estudi KIGS).

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Pediatre Assistent voluntari des de Gener 1986 i Becari des de 1 de Juny 1996 fins a 30 Octubre 2004 al Servei de Nefrologia Pediàtrica de l’Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron (constància).
  Funcions que desenvolupo:
  1. Registre de pacients amb IRC i retard creixement per al seu tractament i seguiment amb Hormona de creixement (Assaig clínic de farmacovigilància amb rhGH. Estudi KIGS).
  2. Registre de pacients amb IRCT i TR a OCATT (Organització Catalana de Trasplantament) i REPIR (Register Pediàtric d’Insuficiència Renal).
  3. Registre de pacients amb Cistinosi (Tractament amb Cystagon), control i Evolucio.
  4. Registre de pacients amb Síndrome Nefròtica Corticorresistents (SNCR) en tractament amb Ciclosporina A (Estudi CISNE SEG-CIC-2004-01).
  5. Col·laborador a Beques Fis: 1.- Estudi Proteòmic a la Síndrome Nefròtica i 2.- Estudi HTA a la Síndrome de Williams.
 • Pediatre interí CAP Bellvitge des de juliol de 1989 i ABS (reformat) des de 1 Novembre 1999 fins a 31 Juliol 2004.
 • Pediatre col·laborador al Centre Salut Integral _ Bellvitge inici Febrer 1993.
 • Col·laborador Mèdic a Centre Diàlisi Bonanova des de 7 Maig 1994 – 11 Desembre 2004.
 • Pediatre adjunt de guàrdies a l’Hospital de l’Esperança des de Juliol de 1989 – Octubre 1990 i Hospital del Mar des de 26 de juny de 1994 fins al 23 de novembre de 2003.
 • Adjunt com a Pediatra Nefròleg al servei de Nefrologia Pediatrica de l’Hospital Universitari Materno-Infantil vall d’Hebron des de l’agost 2004-20 març 2020.
 • Pediatre Nefrologo Hospital Quiron Barcelona, ​​inici Sept/2009.

 

ACTIVITAT CIENTÍFICA I DOCENT

GRUP DE INVESTIGACIÓ DE NEFROLOGIA DEL VHIR (Investigador Col·laborador):

 • Projecti EC07/90123 (INSTITUT SALUT CARLOS III) “Avaluació de l’eficàcia i seguretat de losartan en la reducció de l’estrès oxidatiu i la disminució de la Tenció Arterial (TA) en pacients amb síndrome de Williams (SW) i dos o més còpies del gen NCF1” ,CEIC 2007 – 2010. Dr Miguel del Camp Casanelles.
 • Projecte PI14/01107 (INSTITUT DE SALUT CARLOS III) “Ultrasecuancicion del RNAm i microRNAS en exomes de pacients amb Hipomagnesemi Hipercalciúria i Nefrocalcinosi Familiar HFHNC amb mutacions”, 2015 – 2017. Dra Gema Ariceta Iraola.
 • Projecte intern PR(AMI)104/2012 “ Validaci de possibles biomarcadors urinaris predictius de tolerància o fibrosi de l’empelt, en nens trasplantats de rony, Recerca de nous biomarcadors”, CEIC 10/04/2012 Dr. Ramon Vilalta Casas .
 • Projecte intern PR(IR)115/2012 “ apolipoproteins A-I i A-II als biomarkers ia terapèutic targets de Focal Segmental Glomeruloesclerosi (FSGS) relapses after transplantation”. CEIC 10/04/2012. Dr Joan Lopez Hellin.
 • Projecte inter PR(AMI)280/2015 “Ultrasecuancicion de mRNA i micro RNAs en exomes de paients amb Hipomagnesemia hipercalciúria i nefrocalcinosi familiar amb mutacions identificades al gen CLDN19”. CEIC 18/03/2016. Dra Gema Ariceta Iraola.
 • Xarxa 2009 SGR 75 (AGAUR) “Patologia Cel·lular” 2010 – 2014. Dra Anna Meseguer Navarro.
 • Xarxa 2014 SGR 667 (AGAUR) “Patologia Cel·luar (GRC)” 1899 – 1899 . Dra Anna Meseguer Navarro.

ASSAIGS CLINICS:

 • Assaig amb reguistre intern AC/R(AMI)157/2010(2819), referència expedient AMAG-FER-CKD-253 i núm. EudraCT: 2010-019550-40 “Estudi d’extensió obert de la seguretat i l’eficàcia de ferumoxitol per al tractament episodi de l’anèmia ferropènica en subjectes pediatrics amb nefropatia crònica”, CEIC 26/11/2010. Dra Gema Ariceta Iraola.
 • Assaig amb registre intern AC/R(AMI)181/2010(2847) I núm. expedient AMAG-FER-CKD-251. EudraCT: 2010-019387-37, “Estudi aleatoritzat i amb control actiu sobre la seguretat, l’eficàcia i la farmacocinètica de l’anèmia ferropènica en subjectes pediàtrics amb nefropatia crònica”, CEIC 26/11/2010. Dra Gema Ariceta Iraola.
 • Assaig amb el registre intern AC/U(ag)171/2013(3849) referència exopedient 18072013 i num EudraCT: 2013-003228-35, “Estudi de l’eficàcia preliminar i seguretat de la cisteamina tòpica formulada amb cistinosi”, CEIC 27/09/2013. Dra Nous Martin Begue.
 • Assaig amb el registre inter AC/U(AG)160/2014(4176) amb la referència expedient B22CS i núm. i eficàcia d’ADV7103 a llarg termini en pacients amb acidosi tubular renal distal”, CEIC 25/07/2014. Dra Gema Ariceta Iraola.
 • Assaig amb el registre intern AC/U(AG)161/2014(4177) amb la referència dexpedient B22CS i num EudraCT: 2013-002988-25, “Estudi multicèntric, en obert, seguretat, tolerabilitat i acceptabilitat d’ADV7103 amb la pràctica clínica habitual en pacients amb acidosi tubular renal distal” CEIC 25/07/2014, Dra Gema Ariceta Iraola.
 • Assaig amb el registre intern AC/U(AMI)252/2014(4305) amb referència expedient PREDICT i num EudraCT 2013-000309-21 “ Profilaxi antibiòtica i dany renal en les anomalies congènites dels ronyons i del tracte. Estudi PREDICT. CEIC 28/11/2014. Dra Gem Ariceta Iraola.
 • Assaig amb registre intern AC/R(AMI)81/2015(4481), amb referència expedient 20140159 i num EudraCT 2014-003563-38 “Estudi d’extensió, multicèntric i d’un sol braç per avaluar la seguretat a llarg termini de cinacalcet HCI en el tractament de l’hiperparatiroïdisme secundari en subjectes pedaítrics amb insuficiència renal crònica sotmesos a diàlisi” CEIC 08/05/2015, Dra Gema Ariceta Iraola.

ESTUDIS DE POST-AUTORITZACIÓ (EPA):

 • EPA amb el registre intern EPA(AMI)8/2008(2265) amb la referència expedient 20070211 “ Estudi de registre prospectiu per avaluar la seguretat i les pautes d’ús de darbepoetin alfa als pacients pediàtrics de la UE amb Insuficiència Renal Crònica , en tractament o no amb diàlisi” CEIC 25/07/2008. Dr Alvaro Madrid Aris.
 • EPA amb registre intern EPA(AMI)16/2009(2601, amb registre expedient C09-001R, “Estudiretrospectiu, observacional, no intervencional per avaluar l’efecte del tractament amb eculizumab en pacients amb síndrome hemolítica urèmica atípica (SHUa), CE 27/09/2009, Dr Ramon Vilalta Casas.

GRUPS I COMISSIONS CENTIFIQUES:

 • Comissió de Seguiment del Registre de Malalts Renals de Catalunya de l’Organització catalana de Trasplantaments. Membre des de 3 d’Abril 2012.
 • CURSOS: 49 des de Feb/1981 a Oct/2017 (6 ponències).
 • CONGRESSOS, REUNIONS, JORNADES I SYMPOSIUM:
  95 des de Sept/1980 a Maig/2018 ( 41 ponències).
 • PUBLICACION CIENTIFICA: Publicacions Mèdiques des de Desembre de 1985 a Novembre 2013: 70 publicacions a revistes mèdiques i 8 a llibres de text de Nefrologia Pediàtrica, Endocrinologia Pediàtrica i Manual Urgències Pediatriques.

Demanar visita


Especialitats: