Dr Jose Manuel Siurana
  • N. Col. 40657
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 2005
  • Especialista en Pediatria i les seves àrees específiques. Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, 2010.
  • Especialista en Cardiologia Pediàtrica. Màster en Hospital Sant Joan de Déu, 2012.
  • Membre de la Sociedad Europea de Cardiologia Pediàtrica.
  • Instructor en Reanimació Cardiopulmonar Avançada Pediàtrica i Neonatal. Grup espanyol de RCP Pediàtrica y iNeonatal, 2009.
  • Pediatra i cardiòleg de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona
  • Pàgina web: http://www.pediatriabarcelona.es/

Articles a la web:


Demanar visita


Especialitats: