• Col. 14250
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 1977
  • Formació via MIR en Otorrinolaringologia a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. UAB. 1982
  • Cap clínic a l’Hospital de Martorell. 1983-1993 i des del 2014
  • Cap de Servei d’Otorrinolaringologia a l’Hospital de Martorell 2000-2014
  • Cap clínic a Hospital General de Manresa 1983 – 1993
  • Metge especialista d’ORL del ICS a Sabadell des de 1982
  • Especialista a Montepío Textil de Enfermedades, 1992-2014
  • Especialista a la Mútua Granollers des de 1985
  • Especialista a la mútua ASEPEYO
  • Especialista del Servei d’Otorrinolaringologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de 2015


Especialitats: