Metge especialista en Pediatria i puericultura a Hospital Dr. Àngel Larralde – València – Veneçuela (2007-2009); especialista en Cardiologia pediàtrica a l’Hospital HM Nens Dr. J.M. dels Rius – Caracas – Veneçuela (2011-2013). Homologació d’especialitat de Pediatria en Ministeri de Sanitat – Regne d’Espanya (2020-2021). Pediatre – Responsable de guàrdia d’Urgències / Hospitalització de l’Hospital HM nens (2016-actualitat). Cardiòleg pediatre de l’Hospital HM nens (2017-actualitat) i de Hospital HM Sant Jordi (2020-actualitat); participant en la Unitat de Cardiologia – Medicina Esportiva de l’Hospital HM nens. Formació en Ecocardiografia Fetal en Hospital 12 d’Octubre – Madrid (2019).

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Metge Cirurgià per la Universitat de Carabobo (1998-2004).
 • Homologació – Títol Llicenciat en Medicina – Ministeri d’Educació – Regne d’Espanya (2015).
 • Especialista en Pediatria i puericultura a Hospital Dr. Àngel Larralde – València – Veneçuela (2007-2009).
 • Homologació d’especialitat de Pediatria en Ministeri de Sanitat – Regne d’Espanya (2020-2021).
 • Especialista en Cardiologia pediàtrica a l’Hospital de nens Dr. J.M. dels Rius – Caracas – Veneçuela (2011-2013).
 • Formació en Ecocardiografia Fetal en Hospital 12 d’Octubre – Madrid (2019).
 • Homologació d’especialitat de Pediatria en Ministeri de Sanitat – Regne d’Espanya (2020-2021).

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Cardiòleg pediatre de l’Hospital HM Nens (2017-actualitat) i de Clínica HM Sant Jordi (2020-actualitat).
 • Pediatre – Responsable de guàrdia d’Urgències / Hospitalització de l’Hospital HM Nens (2016-actualitat).

 

ACTIVITAT DOCENT Y CIENTÍFICA

 • Membre de l’Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), la Societat Espanyola de Cardiologia Pediàtrica i Cardiopaties Congènites (SECPCC), l’Associació Espanyola de Pediatria (AEP) i de la Societat Catalana de Pediatria (SCP). Membre partícip de la Societat Llatinoamericana de Medicina de l’Esport.

 

Publicacions:

 • Akel G, Siurana JM, Grau R. Utilitat de l’Tilt Test en el diagnòstic de síncope en pediatria. Experiència de 122 casos. XIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Cardiologia Pediàtrica i Cardiopaties Congènites. 2020.
 • Akel G, Siurana JM, Ventura PS, Urocevich L, Retamozo C. Evaluation of complementary cardiological tests in pediatric patients with Syncope. Europaediatrics 2019.
 • Siurana J.M, Retamozo C, Illa R, Akel G, Ventura P.S. Normal limits for heart rate in children using 24-hour ambulatory electrocardiography. 53rd Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. 2019.
 • Siurana JM, Akel G, Cavero L, Mones A, Anabalon I, Ventura PS. Is treatment with atropine 0,01% eyedrops safe to prevent the PROGRESSION of childhood myopia ?. Europaediatrics 2019.
 • Siurana JM, Fernández J, Navarro A, Akel G, Abella RF, Albert DC. A vascular malformation: an unusual primary cardiac tumor in children. Ann Thorac Surg. 2019 Mar 26.
  Analgèsia i sedació en el pacient pediàtric a urgències per no anestesiòlegs. Hospital Sant Joan de Déu – Barcelona. 2019.
 • XII Curs de Ecocardiografia fetal. Hospital 12 d’Octubre. Madrid. 2019.
 • Pals – Pediatric advanced life support (Pals) Course. USA. 2020.

ÀREA DE INTERÈS PROFESSIONAL

 • Cardiologia pediàtrica – Formació en Cardiologia: Proves funcionals: Ecocardiografia transtoràcica, Electrocardiografia, Holter de ritme – ECG de 24 hores, Holter ECG d’esdeveniments, Ergometria, Tilt test – Proves de taula basculant.
 • Ecocardiografia fetal (cribratge de Cardiopaties congènites).
 • Avaluacions esportives i preesportives. Avaluacions preesportives en pacients amb Cardiopaties.
 • Línies d’investigació:
  – Funció ventricular dreta en Bronquiolitis severa.
  – Estandardització de valors de FC i límits en població infantil. Estudis de Holter de Ritme.
  – Utilitat de Tilt test – Taula Basculant en seguiment de síncope.
  – Avaluació cardio metabòlica en pacients esportistes – Esquí nòrdic.
  – Cardiologia fetal.

Demanar visita


Especialitats: