Georges-akel
  • N. Col. 53096
  • Llicenciat en Medicina. Títol Homologat pel Ministeri d’Educació el 2014.

  • Especialista en Pediatria i Puericultura per la Universitat de Carabobo, Veneçuela. Homologació per Ministeri de Sanitat el 2015.

  • Especialista en Cardiologia Pediàtrica. Formació en Hospital de Nens de Caracas, Veneçuela. Homologació pel Ministeri de Sanitat en 2015.

  • Pediatra a Consultes Externes de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

  • Cardiòleg a Consultes Externes de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.


Demanar visita


Especialitats: