• N. Col. 46584
  • Llicenciat en Medicina per la Universidad Federico Villarreal (Perú) 2005. Títol homologat pel Ministerio de Ciencia i Innovació, 2008.
  • Especialista en Pediatria. Instituto Nacional de Salud del Niño (Perú) 2009.
  • Màster en Pneumologia Infantil en Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, 2012-2013.
  • Especialista del Servei de Pneumologia

Demanar visita


Especialitats: