• Col. 8741
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Granada, 1973.
  • Especialista en Pediatria i àrees específiques, 1981.
  • Diploma acreditatiu en Gastroenterologia, Hematologia i Nutrició Pediàtrica.
  • Especialista del Servei de Gastroenterologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona

Demanar visita


Especialitats: