Eduard-Ferres-Amat.IMG 0313
  • N. Col. 6161
  • Llicenciat en Odontologia per la Universitat Internacional de Catalunya (2011).
  • Màster Oficial Universitari en Recerca Clínica i Materials (MSc). Universitat Internacional de Catalunya (2013).
  • Investigador pre-doctoral del Laboratori de Medicina Regenerativa (Director Dr. Maher Atari). Linia d’investigació en cél·lules mare. Universitat Internacional de Catalunya.
  • Postgrau de Prótesis. Societat Catalana d’Odonto-Estomatologia (SCOE)
  • Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
  • Odontòleg -Resident Clínic del Servei de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
  • Odontòleg de la Unitat d’Odontologia Juvenil de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.

Demanar visita


Especialitats: