• N. Col. 8124
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona el 1973.
  • Especialista en Pediatria i àrees especifiques el 1976
  • Especialista en Al·lèrgia.
  • Especialista del Servei d’Al·lèrgia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.


Especialitats: