• Unitat de Cirurgia de la Columna Pediàtrica
  • N. Col. 48321
  • Llicenciat en Medicina per la Universitat de Lleida, 2007

  • MIR en Cirugia Ortopèdica i Traumatologia, Consorci Sanitari de Terrassa, 2012-2017.

  • Doctor en Medicina per la UAB, 2019.

  • Especialista en Traumatologia i ortopèdia infantil i cirurgia de la columna

Demanar visita


Especialitats: