• N. Col. 49179
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Pàdua (Itàlia), 2006.  Títol homologat pel Ministeri de Sanitat, política social i igualtat, 2011.
  • Especialista en Pediatria, Hospital Universitari de Pàdua (Itàlia), 2013. Títol homologat pel Ministeri de Sanitat, política social i igualtat, 2013. 
  • Máster en Infectología Pediàtrica a l’Hospital Universitari Vall d`Hebron, 2011.
  • Máster en Pneumologia Pediàtrica a l’Hospital Universitari Vall d`Hebron, 2014-2016.
  • Pediatra d’Atenció Primària
  • Especialista del Servei de Pneumologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona

Demanar visita


Especialitats: