• Col. 27948
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, 1991
  • Especialista en Otorrinolaringologia
  • Metge adjunt del Servei d’Otorrinolaringologia del Centre d ‘Especialitats mèdic concertat-quirúrgiques COTOCO. SL.
  • Metge del Servei d’Otorrinolaringologia del Dispensari d’Atenció Primària de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
  • Especialista i Coordinador del Servei d’Otorrinolaringologia de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.


Especialitats: