Sra.Angels Ferrero
  • Diplomada en Òptica i Optometria per l’Escola Universitària de
    Terrassa (Universitat Politècnica de Catalunya, 1989-94).
  • Coordinadora de diferents centres Òptics (1994-00).
  • Membre del Departament d’Optometria i responsable de la Unitat d’Optometria Infantil de l’Institut Oftalmològic de Barcelona (2000-07).
  • Membre del Departament d’Optometria de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona (des de 2007).
  • Membre del Departament d’Optometria de l’Institut Oftalmològic Eurolàser (des de 2007).


Especialitats: