Bronquitis

 

Bronquitis

 

Definició:

Inflamació dels bronquis, principals vies que van als pulmons. Tot sovint va acompanyada de l’ inflamació de la tràquea (traqueobronquitis).

 

Pot ser aguda, de curta durada o crònica, de llarga durada  i excepcional en els nens/es. En Pediatria és freqüent la bronquitis recurrent, on es repeteixen episodis de bronquitis aguda coincidint amb infeccions virals. Aquests episodis son freqüents durant l’època de lactant i primers anys de escolarització i disminueixen  fins a desaparèixer a partir dels 3-5 anys d’edat.

 

 

Causes: Normalment els virus que causen les infeccions de vies altes son els que provoquen les bronquitis.

En els nens/es que presenten bronquitis recurrent o de repetició solen existir uns factors que predisposen: Genètics o hereditaris (antecedents familiars de bronquitis asmàtica, dermatitis atópica); Ambientals (clima humit, contaminació ambiental, exposició al fum del tabac “fumadors passius”; Factors socials (escolarització precoç); Característiques anatòmiques i immunitàries dels nens/es petits).

 

 

Contagi: Com totes les infeccions virals per via aèria, és a dir  per inhalació de les secrecions que emeten els malalts/es al tossir, parlar o esternudar i per contacte amb material contaminat.

El rentat de les mans és molt important quan has estat en contacte amb un malalt/a.

 

 

Símptomes: La tos es el principal símptoma. Normalment comença amb un refredat de vies altes, amb febre (no sempre) que avança a tràquea i bronquis. La tos sol ser seca a l’inici, principalment si hi ha component espàstic (sibilants o “xiulets”) per passar a ser tova posteriorment, per la secreció de mucositat pels bronquis, amb expectoració. Si el component espàtic és molt important pot haver dificultat al respirar i dolor toràcic.

La persistència de febre alta, més de 3-4 dies i l’aparició de mucositat verdosa ens ha de fer pensar en una possible sobreinfecció per bacteris o pneumònia.

 

 

Diagnòstic: És farà per la clínica que presenta el malalt. La radiografia de tòrax només està justificada quan volem descartar complicacions pulmonars com una pneumònia.

 

 

Tractament: Com qualsevol malaltia vírica ha de ser simptomàtic:

  • Repòs a casa sense anar a l’escola.
  • Antitèrmics si té  febre.
  • Dieta tova, sense forçar i una bona hidratació (líquids en petites quantitats però freqüents), és el millor mucolític.
  • Broncodilatadors (salbutamol, terbutalina o bromur d’ipratropi) si hi ha component espàstic (sibilants o “xiulets”).

L’ús d’antibiòtics només estarà justificat si pensem que hi ha una sobreinfecció bacteriana.

 

 

 


Treball elaborat el Gener del 2011.
Dr. R. Clapés Ferran.
Personal d’Infermeria: Judith Sánchez
Servei d’Urgències. Hospital de Nens de Barcelona

> Tornar