V

 

 

Lletra V

VACUNES: Les vacunes són preparats que es realitzen a partir de certs microorganismes que produeixen determinades malalties. L’administració d’aquestes vacunes estimula al sistema immunològic a produir anticossos (defenses) contra aquesta malaltia. Ampliar informació 

VEGETACIONSVeure Adenoides 

VIRUS: Agent biològic patogen compost d’àcid nucleic que pot ser ADN o ARN, embolicat per proteïnes. Aquesta estructura pot a la vegada estar embolicada per una capa lipídica, depenent del virus. El cicle vital d’un virus sempre necessita de la maquinària metabòlica d’una cèl·lula per a poder replicar el seu material genètic, produint moltes còpies del virus original. En aquest procés resideix la capacitat destructora dels virus, ja que perjudiquen notablement la cèl·lula infectada.

VÒMIT: És l’expulsió coordinada i forçada del contingut de l’estómac a través de la boca, que es produeix per la relaxació del múscul gàstric i la seva unió amb l’esòfag, més un augment de la pressió dintre de l’abdomen per contracció de la seva paret muscular. La majoria de les vegades va precedit per nàusea, sent un símptoma molt freqüent de malalties gastrointestinals, i de vegades extraintestinals a l’infància. Com a tal sols és un símptoma, sempre secundari a un problema de base i de la solució d’aquest problema dependrà la suspensió del vòmit. Per tant, excepte indicació expressa del metge, no és aconsellable administrar medicaments per a suprimir el vòmit.

VULVOVAGINITIS: Comprèn tot procés inflamatori que afecta a la vulva i/o vagina, acompanyada generalment de picor i secreció vaginal. Les causes més freqüents són les infeccions, irritants com sabons o roba molt ajustada i higiene deficient entre altres.

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.