U

 

Lletra U

ULCERA: És la pèrdua de substància d’un revestiment d’epiteli cutani o mucós que s’acompanya de lesions més o menys profundes del teixit subjacent i que fa que es dificulti la cicatrització.

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.