R

 

Lletra R

REFLUX VESICOURETERAL: És el pas d’orina, en sentit retrògrad, des de la bufeta al tracte urinari superior a traves dels urèters. Apareix en el 50% dels lactants amb infecció del tracte urinari i en un 30% dels nens majors, amb més freqüència en nenes. Es poden trobar cinc graus de reflux vesicoureteral depenent de la localització i de l’alteració estructural observada. Ampliar informació 

RESTRENYIMENT: Es defineix com dificultat en l’evacuació de la femta, les deposicions a més d’escasses són dures i difícils d’expulsar. Ampliar informació 

ROTAVIRUS: El Rotavirus és un virus responsable de gastroenteritis greu en nens menors de 5 anys. Els primers símptomes són freqüentment febre, vòmits i dolor abdominal, seguits a les 24 hores de diarrees líquides. En els casos greus, el nen pot presentar mes de 20 episodis de diarrea o vòmits en un sol dia. Aquests símptomes condueixen a una pèrdua important de líquids i a la deshidratació, que segons la seva intensitat pot comprometre la vida del nen.
El tractament de la gastroenteritis per Rotavirus és simptomàtic, consistint en la reposició d’aigua perduda amb els vòmits i les diarrees mitjançant solucions de rehidratació oral. En els casos més greus s’haurà de recórrer a la rehidratació per via intravenosa. No estan indicats els antibiòtics ni antidiarreics.
Actualment hi ha vacunes contra el rotavirus que s’administren per via oral.

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.