H

 

Lletra H

 

HEMATIESVeure Glòbul vermell 

HEMATÚRIA: Presència de glòbuls vermells en l’orina en quantitats superiors a cinc glòbuls vermells per camp en un sediment urinari. Sol observar-se en pacients amb infecció urinària, cistitis, litiasi renal i glomerulonefritis entre altres.

HEMOGLOBINA: És una proteïna de color vermell característic que es troba dintre dels glòbuls vermells i que és capaç de transportar l’oxigen des dels pulmons a la resta de l’organisme.

HIPERTÈRMIA: Veure Febre 

HIPOACÚSIA: És l’alteració de la funció auditiva en forma de privació o disminució considerable del sentit de l’oïda en una o ambdues orelles. Ampliar informació 

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.