F

 

Lletra F

 

FEBRE: Elevació anormal de la temperatura corporal causada per mecanismes de diferent origen i afectació de l’estat general de grau variable. En l’ésser humà es considera febre les temperatures superiors a 37ºC mesurades a l’aixella. Constitueix una resposta corporal normal enfront de l’infecció, i juga un paper important en la lluita contra ella, doncs activa els sistemes immunes de l’organisme.

FIMOSI: És la dificultat o impossibilitat per a la retracció del prepuci, no aconseguint la visualització completa del gland. La fimosi suposa un problema tant funcional (impossibilitat per a mantenir una relació sexual satisfactòria) com, fonamentalment en els nens, d’higiene.

FOTOFÒBIA: Dolor o sensibilitat ocular extrema a la llum. Símptoma que apareix freqüentment en malalties i infeccions oculars, meningitis, i com efecte advers d’alguns medicaments.

FUNDA: Estructura que simula la corona de la dent, fabricada amb diferents materials i indicada en dents destruïdes de forma severa, per a protegir la resta de la dent. També està indicat el seu ús en dents sotmeses a endodòncia o que seran suport de ponts o aparells removibles.

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.