D

 

Lletra D

 

DERMATITIS ATÒPICA: És una erupció cutània crònica, recidivant i pruriginosa que es caracteritza per reaguditzacions intermitents. Afecta aproximadament a un 20% de la població infantil sense diferència entre sexes. Acostuma a aparèixer durant el primer any de vida i sol empitjorar durant els mesos freds.
La sequedat de la pell és el signe habitual. Durant els primers anys de vida, aquesta sequedat és més evident a cara, front, cuir cabellut i zones extensores de les extremitats. En edats més tardanes, l’afectació es localitza preferentment a plecs i superfícies extensores. En la fase aguda, les zones afectades piquen i es presenten envermellides, descamades i supuren. Les lesions de rascat i les crostes també són freqüents.
Es creu que és una malaltia d’origen multifactorial. A més d’una predisposició genètica, factors ambientals, fisiològics i immunitaris semblen influir en el desenvolupament de la dermatitis atòpica. El tabaquisme durant l’embaràs i la lactància augmenten el risc de patir la malaltia.

DERMATITIS SEBORREICA: es caracteritza per ser una erupció eritematosa (la pell està enrogida), descamativa o crostosa, que afecta principalment les àrees amb una alta concentració en glàndules sebàciques, com són: cuir cabellut, cara, regions retroauriculars (darrere de les orelles), zona central del tòrax, esquena i plecs (aixelles, colzes i genolls).

DIABETIS: És una malaltia crònica metabòlica, de tipus autoinmune, en la que es va produint un augment progressiu de la glucosa en la sang (glucèmia), per un defecte en la secreció d’insulina pel pàncrees o bé perquè l’insulina no pot exercir la seva acció, degut al fet que existeix una situació de resistència.

DIARREA: augment del nombre de les deposicions que es fan normalment i/o una disminució de la consistència de les mateixes, produïda per la inflamació de l’intestí. Ampliar informació 

DISLÈXIA: És la dificultat persistent i manifesta per a la lectura, escriptura, problemes d’orientació espacial i temporal, i en ocasions pot afectar al càlcul i lògica matemàtica. La dislèxia és independent de qualsevol causa intel·lectual, cultural i emocional, i, per tant, es dóna, malgrat una intel·ligència adequada i una escolarització convencional. Ampliar informació 

DISÚRIA: Dificultat per a orinar amb micció dolorosa. Suggereix una irritació o inflamació del coll de la bufeta o de la uretra, que sol acompanyar-se de polaquiuria. Les malalties que mes freqüentment cursen amb disúria són les infeccions urinàries, cistitis, vulvovaginitis i balanitis entre altres.

DRENATGES TRANSTIMPÀNICS: Són cànules fenestrades amb dilatacions en les extremitats que faciliten la seva retenció en la membrana timpànica amb la finalitat d’impedir el tancament d’aquesta membrana, perquè l’oïda mitja estigui permanentment ventilat. Estan fets de diferents materials, formes i grandàries, i la col·locació d’un tipus o un altre dependrà de la durada que es desitgi que els mateixos romanguin en el timpà. Ampliar informació 

 

BIBLIOGRAFIA
– EL NIÑO DE LA A A LA Z. 2003.
– TRATADO DE PEDIATRÍA. Nelson W. E. Ed. McGraw-Hill. 16ª ed. 2000.
– DICCIONARIO TERMINOLÓGICO DE CIENCIAS MÉDICAS. Ed. Masson. 13ª ed. 2004.