Protocol “Confiança” per venir a l’hospital

La situació epidemiològica de la pandèmia COVID-19, ens obliga a prendre una sèrie de precaucions per la vostra seguretat, la de la resta dels pacients i també la dels professionals. 
En el document adjunt, que hem anomenat protocol “Confiança” et proporcionem les recomanacions per minimitzar el risc de transmissió. T’agraïm que ho llegeixis atentament abans de venir a l’hospital.