La Fundació Hospital de Nens de Barcelona formarà part de la xarxa del Grup HM Hospitales

El Grup HM Hospitales i la Fundació Hospital de Nens de Barcelona posen en coneixement de l’opinió pública que avui 23 de juliol de 2019 han signat un pre-acord perquè el centre sanitari pediàtric de Barcelona pugui incorporar-se en un futur a la xarxa de HM Hospitales a Catalunya.

Aquest pre-acord ha de servir com a base de treball perquè en els pròxims mesos es pugui materialitzar l’adquisició per part d’HM Hospitales de l’Hospital de Nens i per tant la seva integració dins del Grup HM.

L’Hospital de Nens de Barcelona i HM Hospitales comparteixen una mateixa manera d’entendre la medicina basada en la màxima qualitat assistencial, la docència i la investigació, de manera que la futura unió serà un procés d’alt valor per a tots els implicats en aquest procés, des empleats, facultatius, proveïdors i altres col·laboradors.

HM Hospitales, grup hospitalari privat de referència a nivell nacional, podria d’aquesta manera continuar incrementant la seva oferta d’alta especialització a la Ciutat Barcelona li contribuir al fet que l’Hospital de Nens de Barcelona aconsegueixi els objectius marcats en el seu últim Pla Estratègic: ser referents en medicina pediàtrica a Catalunya, consolidar la gestió del coneixement i aconseguir la formació d’especialistes en Pediatria i les seves àrees específiques, mantenir l’atenció dental a nens en situació de fragilitat i gestionar els recursos d’una manera eficient, basada en l’excel·lència i la qualitat.

Actualment a Barcelona, ​​HM Hospitales compta amb l’Hospital HM Delfos, un centre totalment reformat en els dos últims anys i dotat dels últims avenços en tecnologia sanitària que el situen com a referent assistencial a l’àrea metropolitana de Barcelona i l’Hospital HM Sant Jordi, de recent adquisició i sobre el qual pivotarà un nou projecte assistencial d’alt valor en Ginecologia i Obstetrícia. Hospital Nens seria, per tant, un pas més per consolidar el seu projecte assistencial a la Ciutat Comtal.