Per què jugar és important?

Blog HM Nens

El joc és una activitat natural, voluntària i adaptativa pròpia de l’ésser humà i dels animals desenvolupats. Engloba una varietat de conductes a nivell físic, psicològic i social, permetent-nos comprendre el món, assimilar-lo i actuar-hi.

Hi ha múltiples definicions i teories que parlen del joc. Maria Montessori (1870-1952), la pedagoga més influent del segle XX i la impulsora del famós mètode Montessori, sostenia que els nens aprenen a través del joc ja que és la millor estratègia d’aprenentatge que hi ha. Una altra de les pedagogies més importants, la Waldorf, creada per Rudolf Steiner (1861-1925), també és gran defensora del joc. En aquesta metodologia, l’èmfasi es fa que el joc lliure és vist com una gran eina per fomentar la creativitat i la imaginació.

La importància del joc rau en una sèrie de característiques que fan d’aquesta activitat la forma principal que tenim, no només els nens, sinó totes les persones, de vincular-nos amb la nostra cultura, amb l’entorn i amb altres individus. Algunes daquestes característiques són:

  1. El joc és un fi en si mateix, no té cap finalitat més que el plaer. És una activitat que produeix benestar i entreteniment a totes les etapes de la vida. Johan Huizinga (1954) considera que el joc es realitza de manera desinteressada, sense buscar cap altra finalitat més que l’alegria de fer alguna cosa diferent i transformar la realitat en una cosa que desitgem.
  2. És voluntari i lliure. Es considera que l’element específic del joc és la llibertat perquè no té regles predeterminades ni límits, dóna espai al món imaginari i és espontani.
  3. És actiu, exigeix ​​ments pensants que donin forma al joc, un motor que pot ser el pensament, la creativitat, l’exploració, la imitació, etc.
  4. És universal, existeix a totes les cultures ia totes les èpoques. Les persones poden vincular-se des del joc amb qualsevol individu sense importar el llenguatge oral, permetent la interacció i comunicació amb altres.
  5. És innat, no cal ensenyar a jugar, ja que és la manera natural d’explorar el món. Qualsevol activitat o objecte es pot convertir en joc a les mans d’una persona.
  6. És l’activitat més important durant la infància perquè permet el desenvolupament corporal, mental i emocional de l’infant.
  7. És una forma dexpressió. El nen/a pot expressar allò que pensa i allò que sent a través del joc, sent aquest una eina per descobrir-se a si mateix.

Amb aquestes característiques s’entén que el joc és essencial a la vida de l’ésser humà i que és una instància d’oci i entreteniment necessària per al desenvolupament humà. Raons n’hi ha moltes per donar al joc el rol protagonista tan necessari per al desenvolupament humà!

Hi ha moltes preguntes que ens fem els pares a l’hora de jugar amb els nostres fills/es i també al moment d’escollir els jocs que tenim a casa, els regals que fem, entre d’altres. Aquí t’entreguem algunes respostes:

Es necessiten joguines per jugar?

En principi, la resposta és no perquè la ment activa permet inventar, crear i enginyar sense necessitat d’objectes específics. Però sí que existeixen materials que estimulen el joc, sense limitar la creativitat i prioritzant que el nen o nena sigui el motor, quins? Aquells que permeten el joc lliure i que no funcionen per ells mateixos, requereixen una persona activa.

Com acompanyar els nens a l’hora de jugar?

Els pares han d’acompanyar els nens i nenes des dels seus primers mesos de vida perquè, a poc a poc, es vagin descobrint i desenvolupant les seves habilitats amb l’ajuda de joguines educatives adequades a la seva edat i assegurances per a ells. Quan creixen, cal permetre que els nens assumeixin riscos mentre juguen i exploren, aprenguin a guanyar, a perdre, a arribar a acords i prendre decisions. Tot això contribuirà al vostre aprenentatge.

Puc afavorir el desenvolupament de les habilitats a través de jocs?

És clar que sí. Hi ha molts jocs que estan dissenyats, tenint en compte l’edat mínima, perquè el nen desenvolupi certes habilitats sense adonar-se que ho està fent és aprendre mentre juga. Es pot afavorir el desenvolupament d’habilitats cognitives (memòria, atenció, agudesa visual), socials (estimulació de la parla, relacions intra i interpersonals) i motores entre les quals destaquen les funcions executives (planificació, presa de decisions, entre d’altres).

És per això que la invitació d’avui és a jugar. Jugar amb la nostra família, amics, amb els nostres nens i nenes i no deixar de fer-ho en cap moment de ladultesa. “Perquè tots els aprenentatges més importants de la vida es fan jugant”. (Francesc Tonucci)

Jèssica Poch. Professora i psicopedagoga. (Top Toys)
Maria Jesús Laví. Professora i psicopedagoga. (Braintoys)
Article Revisat i validat pel Dr. Javier Massaguer. Direcció mèdica HM Nens.

 

ARTICLES RELACIONATS: