HM Hospitales publica els seus resultats de 2020 marcats per la pandèmia de la COVID-19

Madrid, 29 de juny de 2021.- El 14 de març de 2020, el Govern d’Espanya decretava l’Estat d’Alarma com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19, la qual ha marcat en tots els plànols l’esdevenir assistencial, econòmic i laboral d’HM Hospitales i del conjunt de la societat. Des d’aquell moment, l’Alta Direcció del Grup va posar a disposició de les diferents administracions públiques els seus recursos per afrontar, com a part del Sistema Nacional de Salud, els efectes d’aquesta emergència sanitària.

Per tant, durant el 2020, HM Hospitales, que no ha estat aliè a aquest terrible any en la història d’Espanya a causa de l’elevat cost en vides, i malgrat l’evident aturada d’activitat, acaba de comunicar els seus indicadors assistencials i resultats financers. La publicació anual d’aquestes dades respon a la política de transparència que exerceix el Grup de cara als seus empleats, pacients, socis, proveïdors i administracions.

“Aquest ha estat l’any més difícil de les nostres vides i només tinc paraules d’agraïment pels professionals sanitaris i no sanitaris que conformen la família d’HM Hospitales. Durant gairebé tot el 2020 i el que portem de 2021 ens hem bolcat en atendre els pacients de la COVID-19 sense desatendre la resta de malalts i patologies. Des de la Direcció vam entendre que la prioritat era respondre adequadament a la pandèmia i posar-nos a disposició de les administracions públiques i de la societat per entre tots fer front a les necessitats derivades de la pandèmia. Aquesta tasca ens ha buidat com a companyia, però estem tots segurs que és el que havíem de fer “, assenyala el Dr. Juan Abarca Cidón, president d’HM Hospitales.

D’entrada, l’impacte de l’emergència sanitària no ha estat igual en tots els territoris on té presència el Grup. Mentre que a Madrid i Barcelona, el paper d’HM Hospitales en la lluita contra la COVID-19 ha estat central i en coordinació amb les autoritats sanitàries, la qual cosa ha implicat un esforç humà i econòmic sense parangó. En altres territoris, com Galícia o Castella i Lleó, la problemàtica ha vingut aparellada a la manca d’activitat pel confinament o el factor por a acudir a metge. Les dues realitats han impactat sobre les previsions del Grup fins al punt que a mitjans de l’any passat, es registraven caigudes d’activitat i sobrecostos.

Més naixements

La millor notícia relacionada amb els índexs assistencials registrats pel Grup l’any 2020 ha residit en què s’han produït 5.973 naixements a les diferents maternitats existents als centres d’HM Hospitales. Aquesta xifra representa un creixement de l’1% respecte a l’exercici anterior i trenca una tendència a la baixa relativa a la natalitat, que és un problema estructural de la societat espanyola.

D’altra banda, en el Grup s’han atès més de 477.000 urgències, s’han concedit 82.900 altes hospitalàries i s’han realitzat 47.366 cirurgies. De la mateixa manera, es van realitzar més de 9,1 milions d’estudis de laboratori, 2,8 milions de consultes ambulants i més de 820.000 estudis radiològics. Aquestes xifres assistencials es completen amb la realització de 41.828 endoscòpies i 22.838 cirurgies ambulants. Es dóna la circumstància que tots aquests indicadors, menys el relatiu a naixements, han experimentat un decreixement en relació al 2019, motivats pels moments d’excepció i d’emergència sanitària que s’han viscut.

Entre aquestes xifres se situen els més de 40.000 pacients atesos per COVID-19 durant el 2020 en els centres hospitalaris del Grup. En concret, 4.286pacientes van ser ingressats per aquesta patologia en els centres d’HM Hospitales dels quals un 5,5% han necessitat ingressar a la Unitat de Cures Intensives per períodes llargs de temps, temporalitat que també ha estat superior pel que fa a ingressos en planta respecte a altres patologies.

 

Mantenir la facturació

Més enllà de l’àmbit assistencial, HM Hospitales ha mantingut el seu ritme d’ingressos al facturar 466 milions d’euros l’any 2020. Aquesta xifra alenteix la tendència a l’alça que experimentava el Grup en els darrers exercicis, motivada per l’impacte de la pandèmia que ha frenat durant mesos l’accés als centres hospitalaris del Grup que es trobaven intervinguts per l’autoritat pública per respondre a l’emergència sanitària. De la mateixa manera, la xifra de treballadors del Grup s’acosta als 5.300, amb un 81% d’ocupació fixa i més de 4.000 metges associats.

“En HM Hospitales hem centrat els nostres esforços a respondre adequadament a la pandèmia i hem dedicat bona part del nostre pressupost a la compra ingent de material de protecció pels nostres professionals sanitaris, amb qui tenim un deute per l’esforç realitzat, l’adquisició de tecnologia sanitària com respiradors i en adequar les nostres instal·lacions per ampliar la nostra capacitat d’UCI. De la mateixa manera i després de mesos d’aturada, hem tractat de reactivar els nostres serveis assistencials i incorporar processos de transformació digital per afrontar i respondre als reptes que ha plantejat la pandèmia”, destaca Alejandro Abarca Cidón, conseller delegat d’HM Hospitales.

Any de transformació

Malgrat aquests descensos, ja que una part de l’activitat es va centrar en duplicar llocs d’UCI, desdoblar llits i multiplicar sortides d’oxigen per respondre a les necessitats sanitàries derivades de la COVID-19, HM Hospitales ha enfocat la pandèmia com a detonant per accelerar diversos processos de transformació digital i assistencial per adaptar-se a les noves necessitats.

En el pla de la transformació digital, la implementació de la videoconsulta, la potenciació de la omnicanalitat i la millora en l’accés de les dades de salut dels pacients han centrat bona part d’aquest canvi estructural. D’altra banda, l’esforç corporatiu s’ha centrat en reorientar la nostra oferta i processos assistencials actuals i tendir cap a una integració més gran. La pandèmia ha portat canvis en els horaris d’atenció al pacient en consulta, nous protocols d’atenció, la inclusió de les noves tecnologies en la relació amb el pacient i els seus resultats, i unes mesures de seguretat i higiene més intenses i pronunciades.

HM Rivas i HM Nou Delfos

Tot i la pandèmia, HM Hospitales segueix mirant al futur i a finals de 2020 es va donar llum verda al projecte per a la construcció del vuitè centre hospitalari del Grup en la Comunidad de Madrid amb la creació del futur hospital general medicoquirúrgic a Rivas Vaciamadrid, i que estarà operatiu a finals de 2022. L’Hospital HM Rivas estarà anexe a la Residencia de Mayores Valdeluz Rivas i totes dues instal·lacions compten en el seu disseny amb les lliçons sanitàries apreses amb la COVID-19, la qual cosa representarà un exemple de com la pandèmia ha transformat l’oferta assistencial i sociosanitària.

També al llarg de l’any 2020 s’ha procedit a la profunda renovació de l’hospital capdavanter del Grup a Catalunya que ha desembocat en la reinauguració al juny de 2021, després d’una inversió de més de 30 milions d’euros, l’Hospital HM Nou Delfos. Aquest centre esdevé una referència de la sanitat privada a Barcelona pel seu arsenal de tecnologia sanitària d’avantguarda, les seves instal·lacions d’Urgències, UCI i Bloc Quirúrgic totalment reformades, i es consagra així com la gran aposta d’HM Hospitales per la Ciutat Comtal.

Investigació

HM Hospitales, a través de la Fundación de Investigación HM Hospitales, és la institució hospitalària privada més rellevant d’Espanya en aquest camp amb més de 950 pacients beneficiats en els 241 assaigs clínics desenvolupats al llarg de 2020 i 257 publicacions científiques. En aquest sentit, cobra especial rellevància la publicació d’alt impacte i rellevància mundial realitzada a ‘The New England Journal of Medicine’ amb un assaig clínic del Centro Integral de Neurociencias AC HM CINAC Madrid, ubicat a l’Hospital Universitario HM Puerta del Sur de Móstoles, i l’autor principal del qual és el seu director, el Dr. José A. Obeso, que aporta evidència científica classe I de la seguretat i eficàcia de la subtalamotomia mitjançant ultrasons d’alta intensitat (HIFU) pel tractament de les manifestacions motores de la malaltia de Parkinson.

De la mateixa manera, la Fundación de Investigación HM Hospitales va posar a lliure disposició de la comunitat mèdica i científica internacional un dataset anonimitzat amb tota la informació clínica disponible sobre els pacients tractats pel virus SARS-CoV-2, anomenada COVID DATA SAVES LIVES. Aquesta base de dades clínica recull les diferents interaccions en el procés de tractament de la COVID-19, incloent informació detallada sobre diagnòstics, tractaments, ingressos, passos per UCI, proves diagnòstiques per imatge, resultats de laboratori, alta o decés, entre molts registres. Amb aquestes dades clíniques més de 300 institucions de més de 40 països han estat investigant per obtenir models predictius d’evolució, models epidemiològics, informació sobre la resposta als diversos tractaments aplicats, coneixements sobre el comportament del virus per a la creació d’una vacuna i dades sociodemogràfiques sobre l’impacte del virus en la població.

Docència

Pel que fa a la docència, HM Hospitales segueix batent rècords a l’arribar a la xifra històrica de 3.500 alumnes que van escollir les diferents opcions en què està immers el Grup com cursar la residència MIR, el Grau de Medicina, Infermeria i Odontologia o les diferents titulacions disponibles a formació HM – Centro de Profesiones Biosanitarias HM Hospitales.

Transparència

HM Hospitales també posa a disposició dels seus usuaris els denominats Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD). Indicadors exactament iguals als que ofereixen els organismes públics i alguns privats i que es poden conèixer de primera mà aquí.

 

NP MEMORIA HM HOSPITALES 2020 FINAL (Cat)