La Fundación Inocente concedeix una subvenció per a tractaments odontològics

La Fundación Inocente Inocente ens ha concedit una subvenció per a la revisió i el tractament odontològic de nens amb síndrome de Down i paràlisi cerebral, en el cas de famílies que presentin dificultats econòmiques.

La setmana passada el Dr. Massaguer, Director General de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona, ​​es va desplaçar a Madrid amb aquesta finalitat. A la imatge amb el President de la Fundació Inocente Inocente, Sr. José Manuel Fernández-Velasco Iglesias i Juan Manuel López Iturriaga, presentador de la gala.

Estem iniciant contactes amb col·lectius de famílies i persones que poden beneficiar-se d’aquesta possibilitat, així com establint protocols d’actuació que millorin la qualitat assistencial i el suport a aquestes famílies.

La Fundación Inocente Inocente és una fundació privada amb caràcter assistencial, que té com a objecte l’exercici d’activitats que redunden en benefici de la infància.

Més informació:

http://www.inocente.com/