Esport després de la COVID-19

Amb les fases de desescalada i noves rutines, tot és molt incert i és difícil saber què passarà amb els nostres nens, la seva activitat escolar i extraescolar. El nostre consell és començar a preparar-nos, tenir al dia la seva revisió mèdica, vacunes, seguiment amb especialistes si necessiten, revisions preesportives i acudir als serveis d’urgències quan es necessiti. L’hospital HM Nens aquesta complint amb tots els protocols de seguretat per brindar la màxima seguretat als nostres pacients i el seu entorn familiar.

Ja que és imprescindible extremar les mesures de protecció i seguretat davant la COVID-19, el nostre compromís des de la unitat Cardio-esportiva és tenir actualitzats els protocols i guies de maneig dels pacients que van passar de forma simptomàtica o assimptomàtica aquesta malaltia. La Societat Espanyola de Medicina de l’Esport i la Societat Espanyola de Cardiologia exposen protocols d’actuació i guies de reincorporació a la pràctica esportiva, que resumirem en aquest post:

 1. Realitzar reconeixement mèdic esportiu abans de l’inici de la reincorporació a l’entrenament. És important que coneguin que s’han descrit seqüeles cardiològiques després del contacte amb el coronavirus, amb una incidència entre un 7-33% en pacients amb antecedents de malaltia moderada o greu , i no es descarten lesions cardíaques en pacients assimptomàtics.
 2. El reinici de l’entrenament no pot realitzar-se de forma brusca per evitar lesions de l’aparell locomotor i altres incidents mèdics com dolors toràcics, síncopes i dispnea d’esforç.
 3. L’entrenament s’ha de realitzar en solitari, i si no és possible, s’ha de mantenir la distància de seguretat interpersonal, els esportistes han de guardar una distància de 6 metres sempre que la pràctica esportiva ho permeti, a més de les mesures de protecció.
 4. En esports de lluita es minimitzarà el temps de contacte i durant el mateix es treballarà amb mascareta.
 5. L’ús de mascareta no és necessari en esports individuals sempre que no hi hagi problema per mantenir la distància de seguretat de 6 metres.
 6. Ús de mascareta en esports d’equip i de contacte.
 7. No es recomana l’ús de màscares de filtrat per que impedeixen la respiració en esforç.
 8. Recordar que l’ús de mascareta no és obligatori en nens menors de 6 anys, en ells s’ha de ser insistent en mantenir la distància de seguretat i el rentat de mans.
 9. Es tractarà de potenciar l’entrenament físic a l’aire lliure, minimitzant l’ús de gimnasos, però si es realitza entrenament en aquests centres, s’han de respectar les normes de bioseguretat de cada centre.
 10. Seguiment de salut personal, els esportistes que presentin alguns dels següents símptomes: tos, dispnea, cansament, somnolència, molèsties digestives, anorèxia, alteracions de l’gust o de l’olfacte, problemes dermatològics, últim entrenament malament tolerat, temperatura> 37.5ºC, o haver establert un contacte de risc de COVID-19, hauran de romandre en el seu domicili i no podran acudir a l’entrenament i hauran d’acudir a centre de salut corresponent.
 11. És important recordar-li a l’esportista que després d’una infecció activa, l’exercici intens pot disminuir la immunitat, empitjorar la infecció, augmentar la inflamació i generar lesió miocàrdica molt perillosa. Per això és molt important no realitzar practica esportiva si presenta algun símptoma descrit en l’ítem anterior.
 12. L’esportista i tot el personal assistent a entrenaments, portés guants i evités tocar els equipaments col·lectius, cal extremar neteja de mans, no tocar-se la cara, ulls, nas, no saludar amb contacte.
 13. Les ungles s’han de dur curtes, evitar ús d’anells, polseres, rellotges o altres ornaments.
 14. Tractar la roba d’entrenament amb les mesures higièniques adequades, es guardarà en una bossa de plàstic i es rentarà a part d’altres peces a 60º, desinfectar calçat.
 15. En els vestidors mantenir separat dels companys a uns dos metres de vestidor.
 16. No compartir pots de begudes ni material esportiu com samarretes, tovalloles i altre material personal especialment en l’àmbit esportiu.
 17. Les tècniques de fisioteràpia es podran realitzar mantenint els màxims estàndards de prevenció i bioseguretat.
 18. És imprescindible que totes les persones que es reincorporen a l’esport rebin una informació clara, fidedigna i exhaustiva del que significa la malaltia i els mitjans de prevenció de la mateixa.
 19. Els objectes d’ús personal com ulleres, mòbils, carteres i bosses, entre d’altres, es netejaran amb freqüència per desinfectar-los.

La nostra recomanació final és: realitzar revisió pre esportiva a tots els nens amb COVID-19 o sospita d’haver-ho patit i acudir a urgències davant de símptomes cardiològics com dolor toràcic, palpitacions, dispnea o síncopes associats a l’esport.

Ja pots programar la valoració en la nostra unitat Cardio-esportiva a través dels canals habituals com la cita online, telefònicament o de forma presencial.

PD: Imatge del bloc de la Sociedad Española de Cardiología