Menjar pels nens d’Hondures

Hondures

Les persones que reben suport de les Filles de la Caritat al centre de nutrició que en aquell país es gestiona agraeixen de manera profunda la col·laboració que des de l’Obra social de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona es fa arribar per fer front a la gran desnutrició que hi ha a la zona.

Hondures és un país de Centre-Amèrica on la taxa de mortandat materna i de nens menors de cinc anys és molt elevada, més d’una tercera part dels lactants pateixen desnutrició.

La desnutrició aguda afecta més de la meitat de les nenes i els nens d’1 a 5 anys. La taxa continua sent molt elevada donada la gran escassetat d’aliments que es dóna al país, i agreujada per les pràctiques de nutrició inadequades i les malalties que se’n deriven.

Per tot això, la tasca de les Filles de la Caritat a la zona està destinada bàsicament a cobrir les moltes necessitats alimentàries que pateix la població, amb especial atenció als menors que són els més vulnerables i els que més es veuen afectats per la desnutrició i les malalties que això provoca.

Cal destacar la importància d’atendre adequadament la nutrició en edats primerenques per tal d’evitar possibles patologies també en el futur. A causa de la falta de nutrients es donen malalties que en el nostre entorn estan eradicades.

Destaca que la taxa de prevalença del VIH és del 0,8% el que fa que Hondures sigui un dels països amb major incidència, el que significa que hi ha molts menors que perden a un dels seus progenitors en edats primerenques amb totes les conseqüències que això provoca.

Durant el 2016 s’han destinat els recursos rebuts de l’Obra Social de la Fundació Hospital de Nens a aliments bàsics repartits entre les famílies que ho requerien de manera que en Sangrelaya s’han distribuït 4.822,74 quilos i a Trujillo 5.797,22.

Confiem en continuar treballant de forma efectiva per pal·liar els efectes de la mala nutrició infantil, tot i ser conscients que el més efectiu és lluitar contra les situacions que viuen determinats països que provoquen tant sofriments en les persones concretes sent els menors els més perjudicats sense tenir cap responsabilitat en les causes que provoquen tant dolor.

Tú també pots col.laborar amb aquesta ajuda a Hondures, t’animes? Clica aquí