Com dur una alimentació equilibrada durant l’etapa escolar

Una alimentació saludable i equilibrada es defineix com aquella que és satisfactòria, suficient, completa, segura i adaptada i individualitzada per a cada etapa de la vida. Es basa en el consum majoritari d’hortalisses i fruites fresques de temporada, llegums, fruita seca, lactis, cereals integrals (arròs, pasta, pa, etc.), tubercles com la patata i l’oli d’oliva verge. De forma moderada peix i ous i en menys quantitat i freqüència, carns vermelles.

Tot seguit, es presenten les freqüències orientatives de consum dels diferents grups d’aliments per portar una alimentació equilibrada.

Grups d’aliments

Freqüència de consum

Hortalissescom a mínim, al dinar i al sopar
Llegums, tubercles i cerealsal dinar i al sopar
Fruites fresquescom a mínim, 3 al dia
Fruits secsde 3 a 7 grapats per setmana
Lactis (llet, iogurt i formatge)1 a 3 cops al dia
Ous3 a 4 cops per setmana
Peix3 a 4 cops per setmana
Carns vermelles1 cop per setmana
Oli d’oliva2 cops al dia, cru de preferència

Els additius alimentaris són nocius per a la salut dels nens?

Els additius són qualsevol substància que s’afegeix de forma intencionada i controlada als aliments, sense canviar-ne el valor nutricional, per millorar-ne l’adaptació a l’ús al qual estan destinats. Es troben majoritàriament en productes ultra processats. Es recomana no abusar-ne del consum i consumir-los només de manera excepcional.

Com detectar additius als envasos dels aliments. Llista d’additius per evitar

Per l’etiquetatge. Com la resta dels ingredients alimentaris, els additius s’especifiquen a l’etiqueta. És fàcil identificar-los, ja que es detalla clarament la funció que compleixen a l’aliment final (per exemple colorant, conservant etc.) i l’additiu de què es tracta, identificat amb el número E o el seu nom (per exemple E415 o Goma Xantham) .

Additius a evitar:

 • Bisfenols
 • Els ftalates
 • Els químics de perfluoroalquil
 • El perclorat
 • Els colorants artificials dels aliments
 • Els nitrats/nitrits


Com influeix una alimentació ultraprocessada a l’alimentació dels nens?

Algunes de les conseqüències o desavantatges que provoquen els aliments ultraprocessats són:

 • L’augment de greix corporal, fet que porta a patir sobrepès o obesitat.
 • L’augment de diabetis en ser substàncies compostes per una gran quantitat de sucre.
 • Augment als nivells de colesterol.
 • Major risc a patir malalties cardiovasculars, entre moltes altres.
 • Eines perquè introduir vegetals a l’alimentació dels nens.
 • Anar introduint a poc a poc diferents vegetals, en diferent preparació i textura (saltats, cuits, frescos o cremes).
 • Preparar refrigeris amb verdures. Per exemple: pancakes d’espinacs, wraps amb verdures, keke de pastanaga.
 • Serviu amanides més sovint. Fer que el nen tingui un hàbit de menjar vegetals al dinar i al sopar.
 • Incloure vegetals a les receptes que agradin als nens com als espaguetis, la lasanya, guisats.
 • Serà millor acceptat un aliment quan participen a l’elaboració d’aquest plat.
 • Ser un bon exemple i que el nen vegi que a casa tots consumeixen vegetals.