Sessions Mèdic-científiques Servei d’urgències Hospital de Nens de Barcelona 2012-2013

– Sessions Clíniques del Servei d’Urgències
– Sessions de Radiologia

Sessions Mèdic-científiques Servei d’urgències
Hospital de Nens de Barcelona 2012-2013

06-11-12
Presentació del projecte de fisioteràpia en nens.
Sr. Pepe Guijarro i equip de Fisioterapeutes FHNB

13-11-12
Explicacions del trastorn alimentari: anòrexia, bulímia, trastorns no especificats a nivell psicològic, conductual, emocional.
Sra. Reyes Raspall. Servei especialitzat en Trastorns de la
Conducta alimentària.

 

20-11-12
Vacunació en nens amb immunodeficiències.
Dr. Alvaro Díaz. Cap Servei de Pediatria

27-11-12
Protocol d’Hipertensió endocraneana. Cas clínic.
Dr. Emiliano Mora. Dra. Yanira Castillo
Servei d’Urgències FHNB

 

04-12-12
Artritis multifocal. Diagnòstic diferencial.
Dr. Alvaro Díaz. Cap Pediatria FHNB

11-12-12
Sessió clínic – radiològica
Servei de Radiologia FHNB

 

18-12-12
Casos pràctics d’utilitat en formulació magistral Aprofarm

Estan convidats a participar Mèdics Pediatres i personal en general de les diferents àrees hospitalàries.

Les sessions compten amb l’acreditació del Consell de formació Mèdica continuada de 6,7 crèdits. Per obtenir el corresponent certificat és necessari un 75% d’assistència.

Dra. Nora Ruggeri Rodríguez
Responsable formació FHNB

> Tornar