Formació i docència en Pediatria

Des de l’any 2014 oferim la possibilitat de realitzar cicles formatius al nostre Hospital als Metges Residents de Pediatria que cursen l’últim any i a Professionals que acabada la seva formació desitgen realitzar alguna especialització.

L’oferta formativa inclou les àrees d’Hospitalització, Consultes Externes i Urgències, així com les diferents subespecialitats pediàtriques, amb una durada trimestral, semestral o anual segons el cas.

Per rebre més informació sobre les condicions de les rotacions i els requisits necessaris, podeu escriure a nruggieri@hospitaldenens.com