Intoxicacions en els nens

Les intoxicacions són un motiu de consulta relativamente freqüent als Serveis d’Urgències de Pediatria. Afortunadament la xifra s’ha estabilitzat amb els anys, possiblement per major presència de taps de seguretat en els medicaments i per millor educació familiar en aspectes preventius.
 
Les últimes xifres indiquen que aquestes consultes suponen un 0,3% de les visites. Sortosament en la majoria dels casos són per contacte amb substàncies no tóxiques o poc tòxiques, que requereixen poca o cap actuació mèdica. No obstant això hi ha substàncies potencialment molt tòxiques i capaces d’originar una greu afectació i inclús la mort.
 
Podem diferenciar dos grups de pacients que consulten per aquest motiu:
–         Els nens menors de 5 anys: Són el grup més nombrós. Les intoxicacions solen ser accidentals, habitualmente es produeixen a la llar. La consulta a Urgències és gairebé inmediata i el tòxic amb què s’ha produït el contacte és conegut. La majoria tenen un pronòstic favorable.
–         Els adolescents: En aquest cas les intoxicacions són intencionals en moltes ocasions (amb finalitat recreacional i en alguns casos, suïcida). Moltes vegades es produeixen fora de la llar i quan es produeix la consulta mèdica han passat vàries hores. Generen símptomes amb molta freqüència, el tòxic no sempre és conegut i el maneig sol ser bastant més complex.
 
Tradicionalment els productes de la llar eren els tòxics més implicats en les intoxicacions infantils. En els últims anys, els fàrmacs són els productes més relacionats amb les intoxicacions. El primer lloc l’ocupen els antipirètics comuns i especialment el paracetamol. En segon lloc són els productes de la llar i en tercer lloc l’alcohol (que és el principal tòxic implicat en les intoxicacions dels adolescents).
 
Davant la ingesta d’un producte potencialmente tòxic, el més convenient és posar-se en contacte amb el seu centre de salut, hospital més proper o amb l’Institut Nacional de Toxicologia (telèfon durant les 24 hores del dia: 91.562.04.20). Així sabrem realment si estem davant d’un producte tòxic, i podrem fer algunes maniobres (o evitar-ne d’altres) en el domicili, que poden ser beneficioses per l’evolució.
 
A l’Hospital de Nens estem sensibilitzats amb aquest problema de salut i des de fa uns quants mesos participen en una recollida de dades dels pacients intoxicats, dirigida pel Grup d’Intoxicacions de la SEUP (Societat Espanyola d’Urgències de Pediatria), per tal d’establir les característiques actuals de les intoxicacions pediàtriques en el nostre medi i poder treballar  en la prevenció i en un maneig encara més eficient en un futur immediat.
 
En propers dies publicarem alguns consells per la prevenció de les intoxicacions i una llista amb els productes domèstics que, amb els coneixements actuals, no es consideren tòxics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *