Higiene de mans: Imprescindible

La seguretat del pacient és una de les línies de treball que més rellevància ha adquirit els darrers anys dintre de la sanitat. Un dels aspectes amb major repercussió sobre el pacient és la correcta higiene de mans dels professionals sanitaris.
La infecció nosocomial (infecció adquirida dintre de l’hospital)  afecta entre un 5 i un 10% de tots els pacients ingressats i entre un 15 i un 40% dels ingressats a les unitats de cures intensives. Aquest fet implica un increment important del risc de patir complicacions severes que en ocasions poden posar en perill la vida del malalt. Alhora, els costos derivats d’aquestes complicacions poden suposar fins a 2000€ per pacient amb una prolongació de l’estada hospitalària d’entre 7 i 10 dies.
Nombrosos estudis han demostrat que les mans dels professionals sanitaris són la principal via de transmissió. Per tant, la higiene de mans és la principal, més senzilla i eficaç mesura per prevenir la infecció nosocomial.
Actualment, els nivells d’adherència a la pràctica d’higiene de mans entre professionals  és inferior al 40%. Des de fa alguns anys, en el nostre mitjà, existeix l’Aliança per la Seguretat del Pacient  dins del qual, la promoció de la higiene de mans és un dels projectes estrella. El projecte, pretén donar un nou impuls a la promoció de la higiene de mans en els centres mitjançant la conscienciació dels professionals. Els recordatoris en el lloc de treball son una eina clau per promoure i recordar als professionals la importància de la higiene de mans i les indicacions per dur-la a terme. En el marc d’aquest projecte i sota l’apadrinament de la OMS, l’Aliança per la Seguretat del Pacient, promou la celebració del Dia Mundial de la Higiene de mans que té lloc el 5 de maig de cada any. Des de l’any 2011, la Fundació Hospital de Nens de Barcelona s’adhereix a aquesta iniciativa

Dr. Cachadiña, Direcció de Planificació, Organització i Qualitat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *