Guatemala

Sosteniment econòmic del Centre de Recuperació Nutricional Santa Luisa, dedicat al tractament de nens desnutrits en el municipi Dolores. Departament de Peten, Guatemala.

Des que en 1986 les Filles de la Caritat assumeixen la Direcció i administració del Centre Nutricional, els seus esforços es van centrar a erradicar la desnutrició que pateix bona part de la població infantil de la comarca.

El principal objectiu d’aquest projecte és aconseguir una atenció continuada dels nens que acudeixen al Centre. Es tracta d’un servei totalment gratuït i es presta durant tot el temps necessari. Per això, l’ajuda econòmica és vital per a la continuïtat del projecte.

La majoria de la població de la zona viu en condicions molt precàries. És per aquest mateix motiu que es busca també la consecució de medicines a baix cost.

Com una de les principals problemàtiques de la zona és la pobresa extrema en què viu la majoria de la població, s’està potenciant la creació d’Horts Urbans que ajudin a les famílies a proveir-se de manera autònoma, evitant el risc de reincidència patològica nutricional. És per això que també es necessita matèria primera relacionada amb l’horticultura.

  • Amb 15€ comprem un lot de llavors per al cultiu d’horts familiars en Dolores, Guatemala. Aquestes llavors permetran millorar la nutrició dels nens i de les seves famílies.
  • Amb 22€ proporcionem l’alimentació d’un dia a 25 nens desnutrits al Centre Nutricional Santa Luisa de Guatemala.

 

 

Altres projectes