Atenció Psicosocial

La pobresa exposa als nens a nombrosos factors de risc que comprometen la seva qualitat de vida i funcionament psicològic.

Salut dental

Els problemes que s'observen amb major freqüència entre la població infantil de famílies amb escassos recursos econòmics són la càries dental i la maloclusió dental.

Salut visió

La detecció i correcció, si es precisa, dels defectes visuals en la infància és un objectiu específic de salut contemplat als programes de seguiment dels nens i nenes.

Salut vacunes

La vacunació sistemàtica de la infància és un objectiu de salut de primer ordre en la població.

Guatemala

Sosteniment econòmic del Centre de Recuperació Nutricional Santa Luisa, dedicat al tractament de nens desnutrits en el municipi Dolores.

El Centre de Salut de Rwisabi

Es tracta d'un centre concertat, pertanyent a la Diòcesi de Ngozi, la direcció i gestió de la qual van ser confiades en 1997 a la Companyia de Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paúl.

Missió de Ruzo, Burundi

El Centre de Salut de Ruzo és un centre concertat, pertanyent a la Diòcesi de Muyinga, la direcció i gestió de la qual van ser confiades en 1998 a la Companyia de Filles de la Caritat de Sant Vicent de Paúl.

Hondures

Aquest projecte està destinat a l'atenció de la salut de nens i joves entre les edats de 0 a 18 anys, en situació d'extrema pobresa sense accessos als recursos sanitaris de la zona.