Els Amics de l’Obra Social de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona som un grup de persones de l’àmbit cultural, social i econòmic de Catalunya que treballa en dues línies: per una banda difonent la missió de l’Obra Social i per l’altra, optimitzant els canals de finançament de l’Obra Social establint relacions de llarga durada amb la ciudatania.

Què fem els Amics de l’Obra Social?

 • Amplifiquem la comunicació de l’Obra Social.
 • Contribuïm:
  • Ajudem a planificar el fundraising.
  • Fem donacions a títol personal.
  • Ajudem a generar col.laboracions corporatives.
  • Donem suport “entre bastidors” a les campanyes de l’Obra Social.
  • Generem aliances a través de xarxa de contactes.
 • Desenvolupem oportunitats que ajudina créixer aquest projecte.
 • Difonem la missió de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
 • Participem en esdeveniments:
  • Campanyes de sensibilització
  • Fund & Friend Raising

Funcionament

Amics de l’Hospital de Nens s’estructura en base a un consell permanent que gestiona els diferents projectes, i un plenari que es reuneix semestralment.

El plenari és l’encarregat d’identificar els nous projectes que es proposen a l’Obra Social, promoure l’execució dels que han estat aprovats i fer el seguiment dels projectes en curs.

El plenari proposa a l’Obra Social els nous projectes que permetin l’assoliment dels objectius identificats.

El consell és un òrgan col.legiat encarregat de dissenyar, executar i fer el seguiment, amb l’ajuda de l’Obra Social, dels projectes aprovats.

Consell permanent dels Amics de l’Obra Social

 • Jordi Alberich (Círculo de Economía)
 • Conrado Carnal (Grupo Zeta)
 • Joan Castells (FIATC Assegurances)
 • Pep Planas (Actor i director)
 • Miquel Rovira (Gencat)
 • Montserrat Rivero (Farmaindústria)