La càries dental

La càries dental és una patologia freqüent a la infància. La prevenció i diagnòstic precoç són importants des de la primera dent.