Plantes medicinals

Per fer servir plantes medicinals en nens és necessari un criteri adequat. Les tendències actuals reforcen la preferència per les coses “naturals”.