hipospadies

Hipospàdies

L’hipospàdies és una malformació del penis que consisteix en una localització inadequada de l’orifici uretral. Precisa tractament quirúrgic.

L’acné Juvenil

L’acné vulgar és provocat per una disfunció de la glàndula sebàcia, i apareix fonamentalment a la cara i a la part superior del tòrax.