Ectàsia piélica

Les malformacions renals congènites són freqüents i juntament amb les malformacions de les vies excretores renals, són la principal causa d’insuficiència renal crònica.