Dra. Sangorrin
 • Llicenciada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2003
 • Especialista en Pediatria i les seves àrees especifiques. Hospital Sant Joan de Déu, 2009
 • Diplomada en Reanimació Cardiopulmonar Avançada Pediàtrica i Neonatal
 • Pediatra dels serveis d’Hospitalització i Urgències. Hospital Sant Joan de Déu 2009-2012.
 • Pediatra d’atenció primària a EAP Gòtic 2009 i EAP Lluçanès 2010-2012
 • Pediatra responsable de guàrdia del Servei d’Urgències de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des del 2011.
 • Pediatra del Servei d’Hospitalització de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des del 2011.
 • Pediatra responsable del Servei d’Hospitalització Domiciliària de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona des de 2011.
 • Membre de la Societat Catalana de Pediatria i l’Asociación Española de Pediatría.
 • Membre de la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria
 • Membre del Consell de Redacció de la revista Pediatria Catalana


Especialitats: