Dr.-Josep-V.-Marco-Navarro
  • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat Literària de València, 1997.
  • Especialista en Cirurgia Pediàtrica, 2006
  • Especialista del Servei de Cirurgia Pediàtrica de la Fundació Hospital de Nens de Barcelona.
  • Experiència Internacional en Centres de Cirurgia Pediàtrica de Lisboa (2000 – 2006), Madrid (2006 – 2007) i Londres (2007 – 2011)
  • Idiomes: català, castellà, portuguès i anglès.

Demanar visita


Especialitats: