Entenc i accepto la política de privacitat

El temps de resposta és de 24/48 hores via trucada telefònica.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre. // Reial Decret 994/1999, de 11 de Juny). L’Hospital de Nens de Barcelona, d’acord amb la legislació, aplica especial protecció a les dades personals recollides en aquest qüestionari. Les dades queden enregistrades en un fitxer informatitzat i seran utilitzades únicament per mantenir-vos informats de les novetats de l’Hospital en la mesura que afectin als pacients i per transmetre-us les informacions sobre la salut que apareguin periòdicament a aquesta pàgina web. Per obtenir qualsevol informació addicional o per exercir els drets d’accés, rectificació o cancel·lació reconeguts per la Llei, podeu dirigir-vos a l’Equip Web (Webmaster) o a la Direcció de l’Hospital.